Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Depresija un kognitīvi biheiviorālā terapija

Depresijas ārstēšanai pieejami vairāki terapijas veidi, un lielākajai daļai cilvēku depresijas simptomus var sekmīgi novērst.

Daudzi cilvēki uzskata, ka depresija izzudīs, ja cietējs vienkārši papūlēsies domāt pozitīvi vai arī uzsāks izklaides. Diemžēl šie cilvēki nesaprot, ka depresija ir slimība, kurai nepieciešama specifiska ārstēšana – tāpat kā jebkurai citai slimībai.

Vislabākais terapijas efekts panākams apvienojot medikamentozas ārstēšanas metodes ar psihoterapiju. Vieglas depresijas epizodi sekmīgi var ārstēt ar psihoterapiju, tomēr vienmēr rūpīgi ir jāizvērtē arī medikamentu lietošanas nepieciešamība. Piemēram, smagas depresijas epizodes ārstēšanā medikamentozā terapija ir primārā.

Kognitīvi biheiviorālās terapijas pamatpieņēmums ir tāds, ka cilvēka noskaņojums ir tieši saistīts ar domāšanu. Negatīva, disfunkcionāla domāšana ietekmē cilvēka noskaņojumu, pašapziņu un uzvedību. Kognitīvi biheiviorālās terapijas mērķis ir palīdzēt iemācīties atpazīt negatīvās domas, novērtēt to patiesumu, lietderību un aizstāt tās ar veselīgāku, atbilstošāku domāšanu un mainīt uzvedības modeli.

 • Iespējams, ir grūti uztvert, izprast un paturēt prātā šo terminu nozīmi – KBT (Kognitīvi Biheiviorālā Terapija) – kogn…. biheiv…. terap…
 • Ja prātā vieglāk paliek saīsinājums/abreviatūra KBT – Kā Beigt Trauksmi* vai Kā Beigt Tukšumu* (depresijas epizodes gadījumā), -arī šāds saīsinājums apzīmē KBT būtību.

*abreaviatūras KBT atšifrējums “kā beigt trauksmi” un “kā beigt tukšumu” ir manis, Lailas Kalniņas, veidots.

Kognitīvi biheiviorālās terapijas stūrakmeņi:

 • Domu apzināšanās;
 • Domu pārbaude un secinājumi par to adekvātumu;
 • Iracionālu pārliecību mainīšana;
 • Koriģēto pārliecību integrācija konkrētā uzvedībā.

Kas tiek darīts KBT procesā?

 • Jaunu prasmju mācīšanās, lai mazinātu simptomus,
 • Domu izzināšana un mainīšana,
 • Jaunu sociālo prasmju mācīšanās,
 • Grūtu dzīves situāciju un krīžu pārvarēšana drošos apstākļos.
 • Mācīšanās savu dzīvi veidot pilnvērtīgāk un pozitīvāk.

Ogre, Brīvības ielā 21,
2. stāvā pa labi

© 2024 lailakalnina.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.