Skip to content Skip to footer

Psiholoģiskā konsultēšana

Īstermiņa psiholoģiskā konsultēšana, ja kaut kādu iemeslu pēc cilvēks var apmeklēt tikai dažas sesijas, tiek balstīta uz svarīgākajām un aktuālākajām KBT vai citu psihoterapiju metodēm.

Psiholoģiskā konsultēšana ir brīvprātīgs sadarbības process starp psihologu un klientu un tā gaitā tiek risinātas kādas klienta grūtības, parasti tās ir akūtas, tomēr nerisinātas varētu ietekmēt arī nākotni. Psihologs šajā procesā klientu atbalsta un iedrošina, palīdz saskatīt grūtību cēloņus, kā arī palīdz izvēlēties iespējamos šā brīža risinājumus.

Parasti pie psihologa vēršas cilvēki, kuri saskārušies ar akūtām problēmām vai vairāk nevar izturēt jau ilglaicīgas grūtības. Problēmu loks var būt ļoti plašs – trauksme, nemiers, grūtības pieņemt lēmumu, apjukums, ilgstoši nomākts garastāvoklis, bailes u.c. Tomēr pie psihologa var vērsties arī tad, ja nepieciešams noskaidrot kādu jautājumu, iegūt informāciju. Nereti konsultācijas izmanto cilvēki, kuri kopumā jūtas labi, bet vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti.

Psihologs strādā atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, nenosoda, nedod padomus un nemāca dzīvot. Katrs cilvēks jūt tieši savas vajadzības, nepieciešamās pārmaiņas un psihologa palīdz tās realizēt. Psihologa, tāpat kā psihoterapijas speciālista uzdevums ir palīdzēt (iedrošinot, psihoizglītojot, vadot) īstenot kādas klientam nepieciešamās pārmaiņas – domāšanā, emocijās vai uzvedībā, lēmumu pieņemšanā. Saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu klientam tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte – iegūtās informācijas neizpaušana, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Parasti jau pirmajā tikšanās reizē psihologs uzklausa ne tikai klienta grūtības, vēlmes, bet arī vienojas par mērķi – kādas pārmaiņas klients vēlētos savā dzīvē un par konsultāciju skaitu. Konsultāciju gaitā, pēc atsevišķas vienošanās, var mainīties gan izvirzītais mērķis, ja atklājas citas prioritātes, gan arī konsultāciju skaits. Ja neizdodas vēlamo mērķi sasniegt īstermiņā, nepieciešams vienoties par citiem palīdzības veidiem – psihoterapiju, vizīti pie ārsta vai citu. Psihoterapija ir ilgstošāks process par konsultēšanu, piemērota daudz dziļākai klienta problēmu analīzei un risināšanai. Parasti psihologs, tāpat kā psihoterapijas speciālists, ar klientu tiekas 1 reizi nedēļā, konsultācijas ilgums ir 45- 50 minūtes.

Ogre, Brīvības ielā 21,
2. stāvā pa labi

© 2024 lailakalnina.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.