Skip to content Skip to footer
Laila Kalniņa

Laila Kalniņa

Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas (KBT) speciāliste, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, Mg.psych.

Ceļš uz psihologa un tālāk uz psihoterapijas speciālista izglītību ilgst vairāku gadu garumā. Psihoterapijas speciālista profesija prasa regulāru papildu izglītošanos un pārraudzību (supervīziju) apmeklēšanu. 

Arī psihoterapijas nozarē notiek nepārtraukta attīstība – esošās metodes tiek uzlabotas un, balstoties uz jaunāko pētījumu rezultātiem, papildinātas ar jaunām un efektīvākām. 

Sekoju līdzi jaunākajām psihoterapijas tendencēm, apgūstu jaunākās metodes un ieviešu tās ikdienas darbā. Un šis ceļš noteikti turpināsies, lai katrā jaunā posmā ieraudzītu vēl citas nianses, spilgtāku un pilnīgāku kopainu. 

Izglītība:

 • Kognitīvi Biheiviorālās Terapijas psihoterapeita sertifikāts (Nr: 2013/ 06, Qualification of Psychotherapist), Odyssea International CBT Institute Prague, Czech CBT Association;
 • Sociālo zinātņu profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (LU, 2006), ar specializāciju klīniskajā un veselības psiholoģijā;

Pēcdiploma izglītība:

Šeit iezīmēšu nozīmīgākās pēcdiploma apmācības, neiekļaujot dažādu konferenču apmeklējumus, pārraudzības (supervīziju) sertifikātus un vēl daudzu citu semināru sertifikātus.  

 • Sertifikāts “Advanced DBT for Complex Post – Traumatic Stress Disorder”, Nr. KBT MC 2022-10/77;
 • Apliecība “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem”, Nr. 2021/2209;
 • Apliecība “Darbs ar paškritiku, izmantojot uz līdzjūtību fokusēto pieeju (Compassion Focused therapy)”, Nr. AS/2021/015;
 • Apliecība “KBT metožu pielietošana darbā ar hroniskām sāpēm”, Nr. JH2020/41;
 • Apliecība “Disociatīvie traucējumi – rašanās, diagnostika, terapijas pamatprincipi”, Nr. MB/2020/023;
 • Apliecība “Kognitīvi Biheiviorālā Terapija depresijas un pašnāvības risku novēršanai”, Nr. LKBT-2020-K1-220;
 • Psihologa sertifikāts Klīniskās un veselības psiholoģijas jomā, Nr. 1300447, 30.05.2019;
 • Psihologa sertifikāts Konsultatīvās psiholoģijas jomā, Nr. 1500551, 11.07.2019;
 • Apliecība “Kognitīvi biheiviorālā terapija un somatiski traucējumi”, 02.03.2018;
 • Sertifikāts “Līdzcietība psihoterapijā”, Nr. 2018/23
 • Sertifikāts “Schema Therapy training module”, 06.11.2017;
 • Sertifikāts “The art and science of case conceptualization and treatment planning in Schema Therapy”, 15.12.2016;
 • Sertifikāts “ReAttach Therapy basic skills training”, 19.03.2016;
 • Sertifikāts “Schema Therapy Standart Level”, 07.03.2015;
 • Sertifikāts “The new in CBT – Mindfulness practice”, 25.03.2015;
 • Sertifikāts “Using Behavioural Experiments and Imagery to Create New Ways of Being”, 04.11.2014;
 • Klīniskā psihologa sertifikāts, Nr. 0046/2013, 31.12.2013;
 • Sertifikāts “Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika 1-3 gadus veciem bērniem (MFAD 1-3) (2012);
 • Tiesības lietot Smilšu spēļu terapijas metodi klīniskā psihologa darbā, apliecība Nr.31 (2011);
 • EMDR metodes praktiķis, sertifikāts, izdots 2009.gada 18. aprīlī;
 • Terapeitiskās spēles apmācības (2008);
 • Sertifikāts par tiesībām vadīt vecāku apmācības programmu „Bērnu emocionālā audzināšana” ( 2005);
 • Sertifikāts „Darbs ar bērniem krīzes situācijās” (2003);
 • Grupu psihoterapijas apmācības Lietuvā. Group psychotherapy training course. Group therapy experience (88 h), theory presentations (40 h), clinical practicum and supervision (36 h) (2002-2003);
 • Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai. Apliecība Nr. 0The 

Darba pieredze:

 • No 2008. – psihologa, KBT psihoterapijas speciālista privātprakse Ogrē;
 • 2010.- 2019. – psihologa, KBT psihoterapijas speciālista privātprakse Rīgā;
 • 2010.- 2011. – psihologs nodibinājumā “Centrs Dardedze”;
 • 2008. -2012. – lektore LU Psiholoģijas nodaļā;
 • 2004. -2009. – “Bērnu emocionālās audzināšanas” nodarbību cikla vadīšana vecākiem dažādās Latvijas pilsētās;
 • 2004.- 2008. – sadarbība ar sociālajiem dienestiem par audžuģimeņu un aizbildņu jautājumiem, vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija;
 • 2003.- 2009. – izglītības psihologs.

Ogre, Brīvības ielā 21,
2. stāvā pa labi

© 2024 lailakalnina.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.