Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mīti un patiesība par kognitīvi biheiviorālo terapiju

KBT ir saistīta ar pozitīvu domāšanu

 • Nepareizi! KBT mērķis ir palīdzēt reālistiski izvērtēt savas domas, nevis parādīt, ka viss vienmēr ir pozitīvs vai visam jābūt pozitīvam.
 • Patiesība: KBT vedina cilvēku domāt citādi par pasauli, sevi un nākotni. Galu galā, ja cilvēkam ir negatīvas domas par kādu situāciju, tā var būt arī taisnība! KBT uzsver, ka dažas domas, iespējams, ir atbilstošas un ļoti noderīgas pagātnē, bet tagad vairs nē. Tāpat tiek risināti jautājumi par to, cik noderīgi (funkcionāli) ir koncentrēties uz negatīvām domām, pat ja tās ir atbilstošas.

KBT netiek pieminēta pagātne

 • Nepareizi! KBT aplūko problēmas aizsākumus to agrīnajā attīstībā, ir jāsaprot kā problēma ir attīstījusies, kādi priekšstati ir izveidojušies un nostiprinājušies. Tāpat KBT vajadzības gadījumā risina ar pagātni saistītas lietas.
 • Pareizi: Lielākā daļa KBT sesiju koncentrējas uz „šeit un tagad”. Terapijā uzsvars ir uz cilvēka pašreizējām grūtībām un to, kas šīs grūtības uztur – liek atkārtoties atkal un atkal. Cēloņi nereti meklējami pagātnē.

KBT risina virspusējus simptomus, nevis problēmas cēloni, tāpēc ir liela iespējamība, ka parādīsies alternatīvi, citi simptomi

 • Nepareizi! Ir virkne pētījumu, kas atklāj, ka KBT labāk par alternatīvām terapijām ir nodrošinājusies pret simptomu atkārtošanos. KBT apgūtie paņēmieni bieži vien tiek izmantoti, lai risinātu arī citas problēmas.
 • Patiesība: KBT vērsta uz konkrētu simptomu novēršanu. KBT ir specifiska un nosprauž izmērāmus, konkrētus un sasniedzamus mērķus. Simptomu novēršana bieži vien ir primārais terapijas mērķis.

KBT noder vienkāršām problēmām: lai risinātu sarežģītas problēmas, ir vajadzīgs kaut kas cits

 • Nepareizi! KBT ir plaša metode, ko var pielietot dažādām psiholoģiskām problēmām.
 • Patiesība: Par KBT efektivitāti liecina pārbaudīti un apstiprināti pierādījumi ne tikai depresijas, trauksmes sajūtas traucējumu un seksuālās disfunkcijas ārstēšanā, bet arī atkarību, ēšanas traucējumu, UDHS un mācīšanās traucējumu, PTSS, u.c. traucējumu simptomu mazināšanā vai novēršanā. Tomēr, katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, nereti KBT paredz sadarbību ar dažādiem speciālistiem (ārstiem, pedagogiem, u.c.)

KBT ir mehāniska – vienkārši pielietojot tehniku (metodi) X problēmai Y

 • Nepareizi! Cilvēka sūdzību formulēšana vienmēr ir individuāla: katra atsevišķa gadījuma izprašana vienmēr ir ļoti svarīga, un metodes izvēle ir atkarīga no katra individuālā gadījuma.
 • Patiesība: eksistē vispārējs KBT modelis – emociju, uzvedības un domāšanas savstarpējā saistība. Pielietojamā metode izriet no šī vispārējā modeļa. Tomēr pastāv vairāki modeļi specifisku traucējumu ārstēšanai, un konkrētām problēmām atbilst samērā detalizēta ārstēšanas struktūra.

KBT ir direktīva

 • Nepareizi! KBT terapeiti drīzāk atbalsta savus klientus un palīdz viņiem pašiem izvērtēt savus uzskatus.
 • Patiesība: Priekšroka tiek dota strukturētai un uzskatāmai problēmas atklāšanai, uzvedinošai izvaicāšanai, nevis vispārīgu padomu sniegšanai vai diskusijām.

KBT ir tikai par cilvēka domām, nevis emocijām

 • Nepareizi! Emocijas ir viens no iemesliem, kāpēc lielākā daļa klientu vēlas apmeklēt terapiju, un tieši emocijas ir galvenais terapijas mērķis (jūtos slikti, vēlos justies labi). KBT cilvēkiem palīdz pārveidot domāšanu, lai palīdzētu izmainīt emocijas. Empīriskie pierādījumi liecina, ka, ja klients terapijas procesa laikā nepiedzīvo nekādas emocijas, tad maz ticams, ka tiks panāktas izmaiņas viņa emocijās vai uzvedībā.
 • Patiesība: KBT galvenokārt strādā ar domāšanu. Taču tas ir līdzeklis, nevis mērķis.

KBT ir paredzēts tikai psiholoģiski domājošiem cilvēkiem

 • Nepareizi! KBT ir noteiktas tehnikas, kas paredzētas cilvēkiem ar zemām kognitīvajām spējām. Patiesībā KBT ir labs veids, kā uzlabot domāšanas prasmes.
 • Patiesība: KBT ir svarīgi, lai klienti spētu atpazīt un runāt par savām domām un emocijām, un tās atšķirt un izvērtēt. Terapijas process ir vienkāršāks, ja cilvēks spēj saprast savu problēmu psiholoģiskos modeļus.

KBT ir ātri apgūstama un viegli pielietojama

 • Nepareizi! KBT ir plašs teoriju un tehniku komplekts, un tās izmantošana radoši un elastīgi ir sarežģīts uzdevums.
 • Patiesība: KBT ir nepieciešamas dažas pamatprasmes, kuras ir relatīvi viegli apgūstamas un pielietojamas. Tomēr, prasmju pārvaldīšanai ir nepieciešams ilgstošs treniņš un pārraudzība, un dažu tehniku pielietošana pašam uz sevis (piem., relaksācijas tehnikas, elpošanas vingrinājumi).

Avots: http://www.clinpsy.org.uk/forum/viewtopic.php?f=25&t=11620

Ogre, Brīvības ielā 21,
2. stāvā pa labi

© 2024 lailakalnina.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.